Spelregels

Er vinden jaarlijks kleine wijzigingen plaats in de spelregels van basketball. Om iedereen hiervan op de hoogte te stellen zullen alle wijzigingen op deze pagina gepubliceerd worden.

 

De NBB heeft een eigen vereenvoudigde versie van de FIBA spelregels gepubliceerd, deze is via deze LINK te downloaden.

 

Spelregelwijzigingen september 2017

De FIBA heeft een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd die vanaf heden ook voor onze competities gelden. Via onderstaande link worden de wijzigingen verder toegelicht in een filmpje. Houd hier rekening mee als je een wedstrijd moet fluiten!

 

https://www.youtube.com/watch?v=W3M_9ENoAWc 

 

In augustus 2015 is er een compleet nieuwe versie van de FIBA spelregels gepubliceerd, deze is via deze LINK te downloaden. 

Via deze LINK is een cursus jureren en tafelen tijdens wedstrijden te downloaden. 

Via deze LINK is een instructie voor zaaldienst te downloaden.

U14 speelt voortaan met een kleinere bal. Meer info via deze LINK.

Belangrijke wijzigingen mini basketball

Met ingang van dit jaar zijn de spelregels voor het mini basketbal aangepast. De nieuwe regels gelden voor de leeftijdscategorieën U8, U10 en U12. Doel van de nieuwe regels is onder meer om de coördinatie en techniek van kinderen in deze leeftijdscategorieën verder te ontwikkelen. Het slangenmodel blijft gehandhaafd.

 

Wat verandert er precies?

 

Vrije worpen

De vrije worp wordt genomen op de plek waar de cirkel van de bucket het dichtst bij de basket ligt of op een punt ongeveer 1,8 meter beneden de vrije worplijn.

 

Puntentelling

Als er gescoord wordt in de bucket, dan zijn dit 2 punten.

Als er gescoord wordt van buiten de bucket, dan zijn dit 3 punten.

 

Balgrootte

Er wordt gespeeld met balgrootte 5.

 

Verdediging

Een man-to-man verdediging is verplicht. Dit wil zeggen dat de verdediger maximaal op 2 meter afstand van de aanvaller moet staan. Spelers mogen verdedigd worden vanaf het verlengde van de vrije worp lijn op de aanvalshelft (dus ¾ veld). Alle vormen van full court press en/of double teaming zijn verboden.

 

Uitzondering op deze regel

- Als een aanvallende speler bewust niet deelneemt aan het spel, om daarmee een verdedigende speler te binden, dan mag de verdedigende speler terugvallen in de verdediging. Als de aanvaller actief wordt, dan moet de verdediger direct de 2

meter regel in acht nemen.

- Als een verdediger duidelijk is verslagen in een 1 - 1 situatie, dan mag er geholpen worden.

- Bij een ongecontroleerde fastbreak situatie, is het niet mogelijk dat de verdedigers binnen 2 meter afstand van de aanvallers staan.

 

Aanval

- Alle vormen van screens op de bal of van de bal af, zijn verboden. Wat wel is toegestaan zijn give and go en het snijden naar de bal toe.

 

Uit de handen tikken

- Bij de allerjongsten (U8 , U10) mag de bal niet uit de handen getikt worden of afgepakt worden, wanneer de speler de bal in de handen heeft.

 

Score

- Omdat winnen niet het belangrijkste doel is bij mini basketbal is een gelijke eindstand mogelijk. De eindstand wordt ‘bevroren’ wanneer een van de Teams een voorsprong van 50 punten heeft behaald. Er wordt wel verder gespeeld maar de score wordt niet meer bijgehouden.

 

 

Belangrijke data

30-Nov: Feestavond

media

Bezoek ons ook op: